Short initiation circuit (1/2 hour)

demi_he2-1245x1759-2